Planslipning - Nabard Produktion AB

Vi planslipar och levererar komponenter med
hög leverenssäkerhet där felprocenten är lika med noll.

nabard-produktion-logo-241-100
Thumbnail Image

Hög leveranssäkerhet där felprocenten är lika med noll

Sedan 1998 i Upplands Väsby har verkstadsindustriföretaget NABARD hela tiden vuxit. Vår första kund var System 3R International AB. De ställde redan från början mycket stora krav på precision, kontroll och säkra leveranstider. Detta var berättigade krav som vi kände för och som vi snabbt gjorde till våra egna.

System 3R har numera sällskap på kundlistan av en rad välkända företag. Samhall, Solna Pressgjuteri, Marabou och Philip Morris bara för att nämna några.

En ständig dialog förs med varje kund för att skapa långsiktiga relationer och därmed samarbete snarare än traditionella kund-leverantörsförhållanden. Vi ser gärna att vårt kunnande utnyttjas även i tidiga stadier av produktframtagningen när det gäller tillverkningsrelaterade frågor. Våra kunder har på det viset ofta fått impulser och uppslag som lett till en bättre produkt som blivit billigare att framställa.

Specialisering på CNC-bearbetning av komplicerade precisionsdetaljer, duktiga medarbetare och en toppmodern maskinpark ligger bakom framgången med vår affärsidé:
Att tillverka och leverera komponenter med hög leveranssäkerhet och där felprocenten är lika med noll.